Про ExTech

Метою проекту EXTECH є поширення знань про європейський досвід в галузі трансферу технологій серед молодих вчених, досвідчених дослідників університетів, адміністративних співробітників університетських науково-дослідних бюро та представників міської / регіональної влади.
Важливість цієї мети пояснюється необхідністю вдосконалення процесу застосування та комерціалізації технологій з університетів та регіональної інноваційної інфраструктури.

Для того, щоб розвивати ефективність трансферу технологій, ми встановили такі завдання:

  • поширювати інформацію про європейський досвід шляхом навчання дослідників університету, аспірантів та адміністративного персоналу університетських науково-дослідних бюро для здійснення передачі технологій відповідно до стандартів Європейського Союзу. Тренінги проводитимуть як українські експерти, так і експерти ЄС. В результаті проведення серії тренінгів із трансферу технологій, нагромаджений досвід буде сформований в методичні матеріали «Європейський досвід передачі технологій для українських університетів».
  • навчити представників органів місцевого самоврядування як передавати технології, як розвивати інноваційний офіс, як будувати регіональні технологічні карти та як розвивати інноваційнуінфраструктуру.

Цілі проекту будуть досягнуті через три літні школи з передачі технологій для університетських дослідників, аспірантів та адміністративного персоналу університетських науково-дослідних бюро та три тренінги для представників місцевої влади, присвячені удосконаленню регіональної інноваційної інфраструктури.

Під час тренінгу учасники літньої школи можуть отримати необхідні теоретичні знання з передачі технологій в ЄС, що дасть змогу учасникам створити реалістичний план впровадження своїх досліджень. Тренінги допоможуть проаналізувати досвід ЄС, провести дискусії щодо адаптації набутих знань при передачі технологій в ЄС до українського контексту та опрацювати кейси з трансферу технологій. Під час круглих столів учасники, викладачі та експерти ЄС обговорять актуальні проблеми,пов'язані з впровадженням інноваційних проектів, та обміняться досвідом.  Групова робота учасників літньої школи EXTECH забезпечить синергетичний ефект від поєднання компетентностей, досвіду, отриманого українськими та тими експертами ЄС.